basket
Dodaj swoje ulubione hotele, aby je wygodnie przeglądać
Znajdź hotel

Certyfikaty HPR

Hotele, które biorą udział w kampanii przystępują dobrowolnie do audytu, aby otrzymać prestiżowy certyfikat Hotelu Przyjaznego Rodzinie.

Audyt jest przeprowadzany przez członków Kapituły, którzy osobiście sprawdzają, czy hotel spełnia określone kryteria w danym roku konkursu. Każdy hotel jest oceniany według tego samego kwestionariusza. Na podstawie wyników kwestionariusza obiekt otrzymuje stosowną liczbę punktów, co przekłada się na liczbę słoneczek w certyfikacie.

Certyfikat zostaje przyznany, jeśli hotel spełnia minimum 61% wszystkich kryteriów. Certyfikat jest ważny tylko przez rok od rozpoczęcia danej edycji, do sierpnia następnego roku. Kryteria certyfikacji dostępne są  na stronie konkursu.

Ważność certyfikatów:

  • 12 edycja 2019/2021 - do 31.03.2022

Punktacja certyfikatów 12 edycji HPR:

  • 61 - 68 % - 3 słoneczka
  • 69 – 73 % - 3,5 słoneczek
  • 74 – 82 % - 4 słoneczka
  • 83 – 92 % - 4,5 słoneczek
  • 93 – 100 % - 5 słoneczek

HPR - Ogólnopolski progrmam certyfikacji obiektów hotelowych w Polsce

Hotel Przyjazny Rodzinie to ogólnopolski program certyfikujący obiekty hotelowe w Polsce. Celem programu jest weryfikacja, ocena i promocja obiektów hotelowych, tworzących atrakcyjne warunki wypoczynku i pobytu dla rodzin z dziećmi w różnym wieku.

W ciągu 14 lat oceniliśmy i przyznaliśmy certyfikaty ponad 815 obiektom hotelowym. Przejechaliśmy 547.074 km w tym czasie, aby dotrzeć do audytowanych hoteli, które ocenia ponad 50 osób z Kapituły HPR.

Tutaj znajdziesz hotel dla swojej rodziny z aktualnym certyfikatem 14 edycji HPR, który jest ważny do 31.03.2023.

Obecnie trwa już 14 edycja 2021/2022.

Organizator – Etirez Violetta Hamerska