Polsat News i Polsat 09.04.2017 - hotelowy savoir vivre dla rodzin O zimowym wypoczynku w Polsat News O zimowym wypoczynku w Polsat News Inauguracja IX edycji HPR w Olandii Rozmowa z Violettą Hamerską na Gali Hotel Przyjazny Rodzinie dla Polsat News
basket
Dodaj swoje ulubione hotele, aby je wygodnie przeglądać
Znajdź hotel

Nota prawna

NOTA PRAWNA

  1. Wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej, dostępnej w domenie „rodzinawhotelu.pl” („Strona Internetowa”), przysługują Wioletcie Hamerskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Etirez Wioletta Hamerska”, z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 1A, 04-695 Warszawa, NIP: 9521360929, REGON: 142167603. Ponadto, Wioletta Hamerska posiada wyłączne prawo do używania domeny „rodzinawhotelu.pl”.

  2. Strona Internetowa, jej struktura, projekt graficzny oraz wszelkie elementy (wraz z przysługującymi do nich majątkowymi prawami autorskimi), a także znaki towarowe zamieszczone na Stronie Internetowej podlegają pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 666 ze zm.) (dalej „Prawo autorskie”), ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., nr 1410 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.)

  3. Jakiekolwiek kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie elementów Strony Internetowej, w tym materiałów, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych na Stronie Internetowej, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wioletty Hamerskiej jest zabronione, za wyjątkiem wyłącznie korzystania na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu, określonemu w Prawie autorskim.

  4. Wioletta Hamerska nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych w sieci Internet, w odniesieniu do których Wioletcie Hamerskiej nie przysługują jakiekolwiek prawa, a do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone na Stronie Internetowej.

  5. Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w Serwisie Internetowym w całości lub w jakiejkolwiek części w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw Wioletty Hamerskiej i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez Wiolettę Hamerską stosownych środków prawnych przeciwko podmiotom je naruszającym.

Idea kampani HPR

DZIECKO VIP - em W HOTELU - 10 lat kampanii HPR!

Hotel Przyjazny Rodzinie to ogólnopolska kampania i konkurs, którego celem jest ocena i promocja obiektów hotelowych, tworzących atrakcyjne warunki wypoczynku i pobytu dla rodzin z dziećmi w różnym wieku. To już 10 rok naszej działalności.

W ciągu 9 lat oceniliśmy i przyznaliśmy certyfikaty 634 obiektom hotelowym. Przejechaliśmy 474.110 km w tym czasie, aby dotrzeć do audytowanych hoteli, które ocenia ponad 50 osób z Kapituły HPR. Tu znajdziesz hotel dla swojej rodziny z aktualnym certyfikatem HPR, który jest ważny do 31.08.2018. Obecnie trwa już 10 edycja 2017/2018.

Ważność certyfikatów HPR:

  •   9 edycja 2016/2017 - do 31.08.2018
  • 10 edycja 2017/2018 - do 31.08.2019
Organizator – Etirez Violetta Hamerska